El Banc de Sang i Teixits augmenta les publicacions científiques el 2015 en un 65%

Memòria científica

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha dut a terme l’any 2015 un total de 49 projectes de recerca, la meitat dels quals, en col·laboració amb d’altres entitats. El resultat d’aquesta tasca d’investigació ha estat visiblement evident en la comunitat científica internacional ja que hi ha hagut un creixement significatiu del nombre de publicacions en revistes científiques per part dels investigadors del BST. Se n’han fet 45, una quantitat rellevant si és té en compte que han augmentat en un 65%  respecte l’any passat, de la mateixa manera que ho ha fet el seu factor d’impacte, que és de 106.

Projectes de Recerca
Projectes de Recerca

Tots el programes de recerca han contribuït aquest resultat, a més a més, d’haver participat en 49 projectes en col·laboració amb serveis hospitalaris i empreses del sector, i d’haver movilitzat a 45 professionals molts d’ells compartint feines assistencials.

Al llarg de 2015, el Banc de Sang i Teixits (BST) ha invertit en recerca gairebé 4 milions d’euros, 3 milions propis, i prop d’un milió més aconseguits gràcies a finançament extern

Millorar el processament de la sang per a úsos terapèutics

Entre els projectes de recerca d’aquest 2015 cal destacar l’activitat desenvolupada en el camp de la transfusió sanguínia amb investigacions sobre la presència de patògens procedents d’altres països entre la població catalana, amb treballs rellevants com el de la Prevalença dels marcadors d’Hepatitis E en els donants de sang de Catalunya. En l’àmbit del procés de la sang i de la llet materna, el BST està desenvolupant projectes de millora de la donació de la sang, de la producció de components sanguinis i de la seva aplicació en transfusió i en d’altres formes d’aplicació.

D’altra banda, pel que fa a les afèresis terapèutiques, que és el processament de la sang que busca eliminar un component sanguini que està causant una malaltia per retornar la sang altre cop a l’organisme, les investigacions recents han fet que el pes global d’aquest tractament augmenti en els últims anys, tot i que encara no és l’opció prioritària en moltes malalties.

El laboratori d’Immunohematologia, referència internacional

El laboratori d’Immunohematologia del BST és un referent nacional i internacional en la tipificació i caracterització dels grups sanguinis. Un altra de les línies potents d’investigació del BST és en l’àmbit de les coagulopaties. Aquest departament centra les línies principals d’investigació en l’estudi de les malalties o defectes hereditaris de la sang com són l’hemofília o la malaltia de von Willebrand.

En l’àmbit d’Immunologia i Immunogenètica, el BST participa de manera activa en diferents projectes de recerca amb els grups clínics dels hospitals amb els quals col·labora, així com amb el banc de sang de cordó del propi BST. Tots aquests estudis s’agrupen en l’apartat Immunologia Clínica

En el camp dels Transplantament de donants i fonts alternatives, la tasca de recerca és molt significativa per la seva aplicació clínica. L’administració d’aquestes cèl·lules contribueix a salvar moltes vides de pacients afectes de càncers o d’insuficiències medul·lars. Precisament, en aquesta divisió, el Dr. Sergi Querol va estar guardonat amb el premi “Scientific Supporter of the Year” dels “Anthony Nolan Supporter Awards” que es van entregar al Novembre de 2015 a la Càmara dels Comuns de Londres.

Recerca per a obtenir fàrmacs

Partint del convenciment que les teràpies cel·lulars seran un dels principals exponents de la medicina del futur, el Banc de Sang i Teixits va crear el 2009 la seva Divisió de Teràpies Avançades amb el nom operatiu de Xcelia. Aquesta divisió desenvolupa medicaments cel·lulars i d’enginyeria tissular i actualment compta amb sis productes en procés d’investigació  amb 10 indicacions terapèutiques diferents que abracen des de les patologies musculoesquelètiques fins a la immunoteràpia.