La Caitlin busca el seu donant

Aquest vídeo explica la història del Banc de Cordó a partir del relat de la jove Caitlin. La Caitlin és una nena britànica que va poder salvar la vida gràcies a una donació de sang de cordó umbilicar procedent del Banc de Sang i de Teixits de Barcelona. La sorpresa se la va endur el 2007 el responsable del Banc de Cordó, Sergi Querol, quan, en un viatge a Londres, va saber que hi havia una nena que volia veure’l tan si com no. Era la Caitlin, i insistia de veure’l perquè volia agrair la tasca del Banc de Barcelona d’on havia rebut el cordó que li havia salvat la vida.