Consulta si pots donar sang després d’haver anat a l’estranger

La pàgina web incorpora un llistat de països i les restriccions a l’hora de donar.

Com a norma general, si has viatjat a un altre país europeu, pots donar sang sense haver d’esperar.

De totes maneres, el millor és fer-ho saber a l’entrevista mèdica, ja que existeixen exclusions temporals en determinades zones i èpoques de l’any.

Hi ha zones al món amb risc de malària o altres malalties que es poden transmetre amb una transfusió. Per aquesta raó, després de visitar alguns països cal esperar un temps abans de poder donar sang.

Hi ha organismes internacionals que determinen quins són aquests països, que canvien constantment.

Si has viatjat a Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania, és possible que hagis d’esperar 1 mes, 4 mesos o 6 mesos per donar sang, ja que pot existir risc de malària, chagas o altres malalties a aquests països.

Per altra banda, les persones originàries de països endèmics de malària, han d’esperar 3 anys des de la sortida del país per venir a donar sang. Les persones nascudes en una zona endèmica de malària poden mostrar més resistència a l’hora de desenvolupar la malaltia i poden no manifestar-la fins passat 3 anys.

Aquesta llista, s’anirà actualitzant segons les alertes i restriccions sanitàries vigents, que poden suposar més limitacions si hi ha risc de transmissió d’altres malalties infeccioses com el dengue o el Virus del Nil Oriental.

Els viatges, 1 dels 3 motius d’exclusió més freqüents

En els darrers anys, el fet d’haver viatjat a països amb risc de transmissió de malària se situava entre els tres motius més comuns pels quals els ciutadans no podien donar sang, malgrat la seva intenció de fer-ho.

El 2020, va ser un any atípic a causa de les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia, això va fer que aquest motiu caigués fins a la quinta posició. Aquesta dada es tradueix en 1.352 persones que no van poder fer la seva donació.

A més, l’any passat, 1.102 persones no van poder donar sang per ser originàries de països endèmics de malària i no portar més de 3 anys vivint a Catalunya, 321 per haver estat en països amb risc de chagas, 292 per haver viatjat fora d’Europa i 101 per haver visitat zones de risc d’alguna malaltia infecciosa.