Quins medicaments poden prendre les mares donants

e-lactancia

Hi ha alguns fàrmacs que interfereixen en la lactància materna, encara que molts dels habituals, no estan contraindicats. Tot i això, quan parlem de donació de llet, les restriccions són més estrictes. Hi ha alguns medicaments que poden influir en la qualitat de la llet materna i podrien afectar els nadons prematurs d’alt risc, que tenen un sistema digestiu poc desenvolupat.

La web e-lactancia s’ha convertit en tot un referent per als professionals de l’àmbit de la salut i les mares lactants en aquest àmbit. Hi trobareu quines són les recomanacions per a cada medicament amb un extens comentari en cada cas. Però heu de tenir en compte que pel que fa a la donació de llet materna, els únics medicaments que poden prendre les mares que donen llet són els identificats amb el color verd.

Per això us recomanem que en cas de dubte, contacteu amb el Banc de Llet: bancdellet@bst.cat o al telèfon 93 557 35 66.

 

Consum de medicaments a l’Estat espanyol

e-lactancia: una guia per a l’alletament

Val a dir que la nostra és una de les societats més medicalitzades del món i cal recordar que l’automedicació està totalment desaconsellada. Si heu de prendre algun medicament durant la lactància, sempre que sigui sota la recomanació d’un metge, feu-li saber que esteu en període d’alletament.

 

Tal com informa e-lactancia.org, les recomanacions d’aquesta pàgina les fan pediatres i farmacèutiques d’APILAM (Associació per a la Promoció i Investigació Científica i Cultural de la Lactància Materna) i estan basades en publicacions científiques.

Així, pel cas dels quinze fàrmacs més consumits a l’Estat, segons les dades publicades més recents i mostrades al gràfic, els  medicaments que estan totalment contraindicats són les estatines per reduir el colesterol. N’hi ha d’altres, com l’aspirina, i algun dels analgèsics, ansiolítics i diurètics que tenen risc baix pel lactant, i això vol dir que es poden consumir però millor buscar una alternativa.

Aquesta seria la classificació de risc de consum pel lactant d’aquests medicaments segons e-lactancia, però en el cas de les mares que donen llet, només poden prendre els medicaments classificats amb verd:

  • Risc molt alt (contraindicat)
  • Risc alt probable (es recomana alternativa): Les estatines per reduir el colesterol (Simbastatina Atorvastatina).
  • Risc baix probable (bastant segur, risc lleu): Aspirina, Metamizol (analgèsic), Alprazolam (ansiolític) i Furosemida (diürètic)
  • Risc molt baix (Sense risc per al lactant): Amoxicilina (antibiòtic), Omeprazol (protector estomacal), Paracetamol (analgèsic), Ibuprofeno (antiinflamatori), Lorazepam (ansiolític), Metformina (antidiabètic), Enalapril (per la tensió), Tramadol (analgèsic), Lormetazepam (sedant)

Cal recordar també que els anestèsics locals d’ús odontològic són compatibles amb la lactància materna, així com l’anestèsia epidural i l’anestèsia general. Tot i això, recomanem llegir el comentari d’elactancia associat a cada fàrmac.