Prop de 300 nadons s’alimenten amb llet de mares donants durant el 2013

  • Més de 360 mares van donar llet, un 80% més que l’any anterior
  • Es preveu que caldrà doblar el nombre de mares donants per atendre les necessitats dels infants prematurs extrems
  • El Banc de Llet Materna de Catalunya, del Banc de Sang i  Teixits, ja distribueix llet a 12 unitats de neonatologia

Les donacions de llet materna de 361 mares han permès que el Banc de Llet Materna del Banc de Sang i Teixits (BST) hagi pogut alimentar 272 nadons prematurs extrems durant el 2013. Gràcies als 1.221 litres de llet que han donat les mares, s’han pogut atendre les necessitats de nadons ingressats en les unitats de neonatologia de 12 hospitals catalans.

Tot i això, per a l’any 2014 serà necessari incrementar el nombre de mares donants, ja que els beneficis que aporta la llet materna als nens prematurs està estenent-ne cada cop més l’ús.

En aquests moments, hi ha una cinquantena de mares donants de llet actives, que amb les seves donacions contribueixen a salvar vides. Una mare pot ser donant durant el temps que vulgui, sempre i quant estigui alletant el seu propi nadó. De mitjana, cada mare dóna 3 litres de llet.

El 2012, 136 nounats es van beneficiar de l’aportació altruista de 203 mares. Així, l’últim any s’han adherit al programa pràcticament el mateix nombre de nadons receptors que els acumulats en els dos exercicis anteriors.

El Banc es consolida

El Banc de Llet Materna és un servei del BST destinat a recollir llet materna de mares donants que també estan alletant el seu nadó. La llet és processa de manera segura i de qualitat per garantir que els nens prematurs extrems que no puguin ser alletats per la seva mare puguin disposar de llet materna.

La llet materna de banc va dirigida bàsicament a nadons prematurs extrems, és a dir, els que pesen menys d’un quilo i mig i/o tenen 32 setmanes o menys. També està indicada pels nadons prematurs amb risc de patologia digestiva o intestinal o dèficit immunitari. A més, també s’utilitza en nadons després de cirurgies de l’aparell digestiu, ja que aquesta llet és més fàcil de digerir i facilita la recuperació intestinal.

El seu consum disminueix les infeccions generalitzades greus i combat les necrosis intestinals.

La llet materna de banc sempre se subministra sota prescripció mèdica en un entorn hospitalari.

Des de la seu central del BST, el Banc de Llet Materna rep, conserva, processa i subministra la llet per tal de garantir-ne la qualitat i la disponibilitat en cas de necessitat.

Qui pot ser donant?

Es consideren donants potencials de llet totes les mares després del part, quan estan en situació d’alletament del propi fill o filla i quan tenen llet suficient i no tenen cap causa d’exclusió mèdica.

Per donar llet, només cal complir unes condicions bàsiques:

· Estar alletant el propi nadó i tenir llet suficient

· Presentar bona salut i dur uns hàbits de vida saludables

Al web www.bancsang.net/bancdellet hi ha tota la informació necessària per fer-se donant de llet.

Dades per territori

L’activitat del Banc de Llet Materna durant l’any 2013 és la següent:

Mares donants Donacions en litres Nadons receptors
Barcelona 269 920 170
Tarragona 35 135 39
Lleida 20 66 13
Girona 37 100 50
TOTAL 361 1.221 272

Informació relacionada