Donants

Donació de femta i Biobanc

DONACIÓ DE FEMTA

Conec que la donació de femta és voluntària i altruista i, en conseqüència, que tampoc rebré cap compensació econòmica en cas que les investigacions autoritzades amb el producte de la donació puguin generar beneficis.

Declaro que:

1. He rebut informació complementària i comprensible referent a:

2. He entès la informació i han resolt satisfactòriament les preguntes que, donades les circumstàncies, he plantejat.

3. És cert i verídic tot el que he contestat al qüestionari.

Consento que:

1. El Banc de Sang i Teixits comparteixi les meves dades així com la informació del present qüestionari amb l'Hospital Clínic de Barcelona, en el marc de la Donació de Microbiota Intestinal, i amb la única finalitat de contactar amb el donant per gestionar la donació de femta.

2. El Banc de Sang i Teixits (BST) i l'Hospital Clínic de Barcelona puguin utilitzar les meves dades de caràcter personal per comunicar-me la informació que consideri d'interès sobre la donació de femta.

3. El BST faciliti a les organitzacions que fan trameses de correu postal o enviaments de correu electrònic o de missatges de text, o trucades telefòniques, només les meves dades imprescindibles amb la finalitat única d'informar-me o convocar-me amb motiu de campanyes de donació de femta. Aquests tercers es comprometen a respectar la política del BST sobre confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal dels interessats.

Declaro que:

1. Se m'ha informat, en compliment del que és obligatori, que les meves dades de caràcter personal s'incorporaran, tal com és necessari, al fitxer del registre de captació de donants de femta que gestiona el BST i del qual és titular el Banc de Sang i Teixits del Servei Català de Salut, amb la finalitat imprescindible de regir adequadament el procés de captació i promoció d'aquesta donació.

2. Se m'ha garantit que les dades es conservaran confidencialment, sotmeses a mesures de seguretat d'alt nivell, sense perjudici de les excepcions que estableixen les lleis.

3. Entenc que, sempre que vulgui, em podré adreçar al responsable del fitxer a través de la següent adreça: BST, pg. Taulat, 116, 08005 Barcelona, tel. 93 557 35 00; o bé a través del correu electrònic cpd(ELIMINAR)@bst.cat a fi d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, limitació del tractament i portabilitat de les dades, d'acord amb els termes normatius aplicables. Pots consultar la política de protecció de dades a bancsang.net o demanar-la als espais de donació.