Informació corporativa

Portal de la transparència

Conveni col·lectiu

El Banc de Sang i Teixits (BST) s'ha adherit al I conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Els professionals del BST estan coberts per un únic conveni col·lectiu i estan representats per un o diversos sindicats.