Informació corporativa

Portal de la transparència

Equip directiu

El Banc de Sang i Teixits està adherit al Codi de Conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 

En aquest apartat podeu consultar els professionals que formen l'equip directiu.

Podeu descarregar les reunions, regals i viatges de l'equip directiu des d'aquest document Excel