Informació corporativa

Portal de la transparència

Sindicats

Tots els professionals del BST estan coberts per un únic conveni col·lectiu i estan representats per un o diversos sindicats davant de l'organització, exceptuant l'alta direcció.

Consulteu en aquest document el nombre d'alliberats sindicals i sindicats corresponents, els costos que generen a l'Administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.