Pacients

Banc de Teixits

Els teixits que s'extreuen d'un donant cadàver arriben a desenes de receptors: teixit osteotendinós, vàlvules cardíaques, artèries, pell i còrnies són reimplantades a receptors per millorar-los la qualitat de vida.

Per més informació contacteu amb bst(ELIMINAR)@bst.cat.