Professionals Enrere

Quantificació/viabilitat CD34 i CD45 ISHAGE

CEL007

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova quantifica:

  • les cèl·lules positives pel receptor de membrana CD34 (progenitores hematopoètiques)
  • les cèl·lules positives per CD45 (antigen leucocitari comú)

i determina la viabilitat cel·lular. És una determinació que s'utilitza com control de qualitat d'unitats de sang de cordó umbilical i productes per transplantament de progenitors hematopoètics.

Mètode:                                            

Citometria de Flux.

Valors de referència

Els resultats són quantitatius. Les concentracions de CD34 i CD45 poden ser molt variables en funció del tipus de mostra/producte i de si provenen d'un donant sa o d'un pacient. Pel que fa a la viabilitat cel·lular els valors esperats són els següents:


 
Mostra Viabilitat CD45 Viabilitat CD34
SCU fresc ≥85% ≥85%
SCU descongelat ≥40% ≥70%
Progenitors fresc/descongelat ≥70% ≥70%

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica, sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis.
Tub: Tub EDTA K3 (sang perifèrica) o Tub sense additiu (mostres anticoagulades).
Volum mínim: 100 µL

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 1 dia
  • En refrigeració: 1 dia
  • Criopreservat entre -156oC i -196oC: 20 anys

Instruccions de transport: Sang perifèrica preferiblement a temperatura ambient; sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis refrigerats.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada o amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL007
Descripció de la prova: Quantificació i viabilitat de cèl·lules CD34 i CD45 pel mètode ISHAGE.
Sinònims: R/V CD34, ISHAGE
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova CEL007 Quantificació/viabilitat CD34 i CD45 ISHAGE es pot sol·licitar sola. També es realitza dins dels perfils següents:

Nom del Perfil Codi Perfil
SCU PRE CEL2
SCU DESCONGELAT CEL3
SCU POST CEL4
SCU POST-RENTAT CEL5
SCU SE CEL1
SCU CONTROL INT CEL6
SP CONTROL MOBILITZACIÓ CE12
AFE AUTO INICIAL CE14
AFE AUTO POSTNIGHT CE15
AFE AL·LO INICIAL CE16
AFE AL·LO POSTNIGHT CE17
MO AUTO INICIAL CE19
MO AUTO SMART-REDUX CE20
MO AUTO POSTNIGHT CE21
MO AL·LO INICIAL CE22
MO AL·LO SMART-REDUX CE23
MO AL·LO POSTNIGHT CE24
SEL INICIAL CD34 CE25
SEL POSTNIGHT CD34 CE26
SEL POST-MONOCLONAL CD34 CE27
SEL FR CD34+ CE28
SEL FR CD34- CE29
SEL INICIAL CD45RA CE30
SEL FR CD45RA- CE31
SEL FR CD45RA+ CE32
SEL INICIAL CD133 CE33
SEL POSTNIGHT CD133 CE34
SEL FR CD133+ CE35
SEL FR CD133- CE36
TUB A AUTO CEL7
TUB A AL·LO CEL8
TUB B/C AUTO CEL9
TUB B/C AL·LO CE40
CMO m3  

Referències

Sutherland R;  Enumeration of CD34+ Cells by Flow Cytometry; Cellular Therapy: Principles, Methods, and Regulations, Chapter 56, 2nd Edition, AABB, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin