Professionals Enrere

Identificació d’anticossos irregulars

0011

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

 • Aquesta prova permet identificar l'especificitat  de l'anticòs o anticossos presents en el plasma/sèrum. Es fa quan l'escrutini d'anticossos irregulars ha resultat positiu.
 • Els anticossos irregulars poden causar malaltia hemolítica del nadó, reaccions hemolítiques transfusionals o reaccions de rebuig desprès d'un trasplantament. És per això que s'investiguen en totes les dones gestants i abans de realitzar una transfusió o un trasplantament.
 • Tanmateix, els estudis de malaltia hemolítica del nadó, d'incompatibilitat matern-fetal i els estudis de possibles reaccions hemolítiques transfusionals o de rebuig inclouen sistemàticament la determinació de l'escrutini d'anticossos irregulars i la corresponent identificació quan l'escrutini ha resultat positiu.

Mètode:                                            

Técnica indirecta de l'antiglobulina.
S'enfronta el plasma/sèrum problema a un panell generalment constituït per 11 hematies que expressen diferents antígens per detectar els anticossos irregulars clínicament significatius.

Resultats:

Els resultats indiquen l'especificitat de l'anticòs o anticossos detectats, per exemple: anti-D.
Pot consultar la rellevància clínica de l'anticòs detectat als nostres especialistes.

Precaucions:

L'administració recent d'una gammaglobulina anti-D pot causar la detecció d'anticossos anti-D.

Algoritme diagnòstic:

Seguint l'algoritme diagnòstic (veure esquema), es poden generar una o més de les següents proves:

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
Diversos (*) Fenotip eritrocitari Si No
0012 Prova directa de l'antiglobulina Si No
Diversos (*) Fenotip eritrocitari extensiu Si No
0016 Adsorcions diferencials No No
0019 Estudi de l'amplitud tèrmica Si No
0021 Classe d'anticòs: IgG o IgM Si No
4918 Títol d'anticossos irregulars Si No
0014 Eluït d'anticossos Si No
0022 Neutralització d'anticòs amb plasma No No
4961 Estudi d'anticossos contra antígens d'alta i baixa freqüència Si No

*Consultar llistat detallat

Temps de resposta:

 • 1 dia quan l' identificació es senzilla com correspon als anticossos dirigits contra els antígens més comuns.
 • Es poden requerir diversos dies quan la identificació és complexa (mescles d'anticossos o especificitats poc comuns).

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 10 ml
Volum mínim: 6 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: 4 dies
 • En refrigeració: 4 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0011
Descripció de la prova: Identificació d'anticossos irregulars
Sinònims: Identificació d'anticossos anti eritrocitaris
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

 • La prova 0011 Identificació d'anticossos irregulars es pot sol·licitar sola.
 • No obstant això, el laboratori realitza un Escrutini d'anticossos irregulars previ per tal de demostrar que la mostra conté anticossos irregulars.
 • La prova d'identificació es genera automàticament quan l'escrutini d'anticossos irregulars (prova 0010) ha resultat positiu.
 • La identificació d'un anticòs implica la demostració de que el pacient, gestant o donant no expressa el corresponent antigen. És per això que el laboratori realitza la determinació del fenotip per tal d' investigar l'absència del mateix.

Referències

AABB Technical Manual. 19th edition. Editat per MK Fung, AF Eder, SL Spitalnik, CM Westhoff: AABB 2017

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin