Professionals Enrere

Glicoproteïnes de membrana plaquetar

4811

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

  • L'estudi de l'expressió de les glicoproteïnes de membrana plaquetar es una prova diagnòstica que es sol·licita en casos de sospita de dèficit d'alguna de les GP, per exemple en la sospita d'un síndrome de Bernard-Soulier (dèficit de GP Ib/IX/V) i en la sospita de Trombastènia de Glanzman (dèficit de GP IIb/IIIa)
  • Es tracta de trastorns hereditaris poc freqüents, que es manifesten per complicacions hemorràgiques.

Mètode:

Tècnica d'immunofluorescència, amb lectura per citometria de flux.

S'incuben les plaquetes del pacient i les plaquetes control amb anticossos monoclonals enfront les GP IIb/IIIa, Ia/IIa i Ib/IX i es llegeix per citometria la intensitat de l'expressió de les diferents GP de membrana plaquetar.

Resultats:

El resultats de l'estudi son:     

  • L'expressió de les glicoproteïnes IIb/IIIa, Ia/IIa i Ib en la membrana plaquetar, analitzada per Citometria de Flux, presenta uns nivells comparables als d'un control normal.
  • S'observa un dèficit d'expressió d'alguna de les glicoproteïnes de membrana plaquetar.

Precaucions:

Temps de resposta:

4 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica
Tubs en pacients adults:

  • 2 tubs de 10 ml d' EDTA K3

Tubs en pacients pediàtrics:

  • 1 tub de EDTA de 10 ml o el màxim volum possible de EDTA segons la edat del nen

Estabilitat: A temperatura ambient o a 4ºC: 3 dies
Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 4811
Descripció de la prova: Glicoproteïnes de membrana plaquetar
Sinònims:
Secció:
Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 4811 Estudi de Glicoproteïnes de membrana plaquetar no està inclosa en cap perfil.

Referències

Paul Harrison, Ian Mackie, Andrew Mumford, Carol Briggs,, Ri Liesner, Mark Winter, Sam Machin and British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the laboratory investigation of heritable disorders of platelet function. British Journal of Haematology 2011;  155, 30-44

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin