Professionals Enrere

Caracterització fenotípica de plaquetes

CEL018

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova avalua el fenotip de les plaquetes de diferents tipus de mostres com per exemple pools de plaquetes, plasma ric en plaquetes (PRPs), plaquetoaferesis, etc. Concretament, s'avalua l'expressió de diferents proteïnes de membrana: CD41a (GP IIb), CD49e (integrina α5), CD42b (GP Ibα), CD36 (GP IV) així com els marcadors d'activació CD62P (P-selectina), CD63 i Annexina V.

Mètode:                                            

Citometria de Flux.

Valors de referència

Els resultats són quantitatius (expressats en percentatge) i poden variar en funció del tipus de mostra analitzada o de si provenen d'un donant sa o d'un pacient.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Pools de plaquetes, plasma ric en plaquetes (PRPs), plaquetoaferesis, etc
Tub: Tub de poliestirè o de vidre sense additiu
Volum mínim: 500 µL

Estabilitat:

  • Mostra en fresc: 1 dia
  • Mostres descongelades: 1 hora

Instruccions de transport: Temperatura ambient.

Motiu de rebuig: Mostra amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL018
Descripció de la prova: Caracterització fenotípica de plaquetes.
Sinònims: Phen plaquetes
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.


Perfils:

Aquesta prova no està inclosa en cap perfil.

Referències

Pasalic L et al; Flow Cytometry Protocols for Assessment of Platelet Function in Whole Blood; Methods Mol Biol. 2017;1646:369-389.

Sandgren P et al; Storage of buffy-coat-derived platelets in additive solutions at 4 degrees C and 22 degrees C: flow cytometry analysis of platelet glycoprotein expression. Vox Sang. 2007 Jul;93(1):27-36.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin