Professionals Enrere

ELISPOT Limfòcits T virus específics

CEL027

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La  tècnica d'ELISPOT s'utilitza per a la detecció de cèl·lules T secretores de interferó gamma en presencia de antígens virals com PepTivator®CMV pp65, PepTivator®CMV IE-1, PepTivator®AdV5 Hexon, PepTivator®EBV Consensus, PepTivator®EBV EBNA1, PepTivator®BKV LT, PepTivator®BKV VP1. Aquesta determinació s'utilitza per a l'avaluació de donants i seguiment de pacients en l'àmbit de la recerca o assistencial.   

Mètode:                                            

ELISPOT (Enzyme Linked Immuno SPOT assay) és una tècnica quantitativa basada en la immunoadsorció lligada a enzim i dissenyada per contar cèl·lules secretores de citocines.

Valors de referència

Els criteris de conformitat son els següents:

Criteri de Conformitat
Virus a testar Citomegalovirus (CMV) ≥20 spots
Adenovirus (ADV) ≥10 spots
Epstein-Barr (EBV)
BK
Controls Positivo ≥20 spots
  Negativo No presenta spots

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

2 dies

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica.
Tub: Tub Heparina Liti.
Volum mínim: 20 mL
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 24 hores

Instruccions de transport: Sang perifèrica a temperatura ambient.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada o amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL027
Descripció de la prova: ELISPOT Limfòcits T virus específics
Sinònims: ELISPOT
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova CEL027 ELISPOT Limfòcits T virus específics. També es realitza dintre dels perfils següents:

Nom del perfil Codi perfil
Donant VIROTCELL C38
Receptor VIROTCELL C39

Referències

No aplica

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin