Professionals Enrere

Recerca d’anticossos anti-HLA

LRD2016

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La recerca d'anticossos anti-HLA ens permet detectar la presència d'anticossos anti-HLA de classe I i classe II en:

 • Pacients candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Pacients candidats a trasplantament d'òrgan sòlid.
 • Estudis relacionats amb la transfusió: refractarietat plaquetària i sospita de Lesió Pulmonar Aguda Associada a la Transfusió (TRALI).

Mètode:

Assaig en fase sòlida (Luminex).

S'incuba el sèrum a analitzar amb les microesferes que presenten antígens HLA en la seva superfície. Hi ha 7 grups de microesferes diferents per a HLA de classe I i 5 grups per a HLA de classe II. S'afegeix un anticòs anti-IgG humà conjugat a ficoeritrina que permet la visualització de la unió dels anticossos anti-HLA presents al sèrum mitjançant l'ús de l'aparell LUMINEX.

Valors de referència

En l'escrutini, es determina la presència o absència d'anticossos anti-HLA. Els resultats possibles són: Negatiu o Positiu per a anticossos anti-HLA de classe I i/o II. Una mostra es considera positiva per a anticossos anti-HLA de Classe I si almenys un dels 7 grups de microesferes d'HLA de classe I és positiu. D'altra banda, Una mostra es considera positiva per a anticossos anti-HLA de Classe II si almenys un dels 5 grups de microesferes d'HLA de classe I és positiu.

Algoritme diagnòstic:

Seguint l'algoritme diagnòstic, si el resultat de la recerca d'anticossos anti-HLA és positiu (per a classe I i/o II) es poden generar les següents proves:

Codi Nom de la prova
LRD20017 Identificació anticossos anti-HLA classe I
LRD20059 Identificació anticossos anti-HLA classe II

Temps de resposta:

15 dies laborables.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum
Tub: Tub en gel separador 8,5 ml
Volum mínim:

 • Sang: 500µl.
 • Sèrum: 100 µl.

Estabilitat:

 • En refrigeració: 2 dies.
 • A -20ºC: a partir del dia 3.

Instruccions de transport:

Si és mostra de sang preferiblement a temperatura ambient.
Si és mostra de sèrum preferiblement refrigerat.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: LRD2016
Descripció de la prova: Recerca d'anticossos anti-HLA
Sinònims: No aplica
Secció: Histocompatibilitat i Immunogenètica
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.
Perfils: No aplica.

Referències

Manual dels "Standards for Histocompatibility Testing" de l'EFI (darrera versió).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin