Professionals Enrere

Tipificació HLA-DPA1 alta resolució

LRD2061

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La tipificació HLA per alta resolució ens permet determinar el tipatge HLA a nivell al·lèlic (4 dígits). La tipificació del locus HLA-DPA1 és d'especial interès en donants per a poder valorar la presència d'anticossos donant específics en els pacients trasplantats.

Mètode:

La tècnica PCR-NGS (estratègia Long) permet la tipificació HLA d'alta resolució de gens HLA de classe I i II i de gens HLA no clàssics. Aquesta tècnica consta de diverses fases: amplificació dels gens HLA d'interès mitjançant PCR, preparació de llibreries, seqüenciació i anàlisi de resultats. Amb l'estratègia Long (fragments llargs) s'obté la seqüenciació del gen complert.

Valors de referència

Amb la tipificació d'alta resolució, per a cada gen HLA s'obtenen dos resultats, per exemple: HLA-DPA1*01:03 DPA1*02:01.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

El temps de resposta en la tipificació d'HLA d'alta resolució depèn de l'origen de la mostra:

 • Pacient o familiars de pacient candidat a trasplantament de progenitors hematopoètics (20 dies laborables).
 • Registre de donants voluntaris (20 dies laborables).
 • Ampliació de tipificació HLA en donants voluntaris (10 dies laborables).
 • Registre d'unitats de sang de cordó umbilical (20 dies laborables).
 • Verificació d'unitats de sang de cordó umbilical (20 dies laborables).
 • Confirmatori pre-trasplantament de donant i receptor (20 dies laborables).

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 4 ml
Volum mínim: 500µl.

Estabilitat:

 • En refrigeració: 2 setmanes.
 • A -20ºC: a partir de 2 setmanes.

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada

Informació administrativa

Codi BST: LRD2061
Descripció de la prova: Tipificació HLA-DPA1 alta resolució
Sinònims: HLA-DPA1 alta
Secció: Histocompatibilitat i Immunogenètica
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.
Perfils: No aplica.

Referències

Manual dels "Standards for Histocompatibility Testing" de l'EFI (darrera versió).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin