Professionals Enrere

HLA-B*57:01

LRD2056

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La determinació de l'al·lel HLA B*57:01 ens permet identificar pacients amb hipersensibilitat al tractament amb Abacavir.

Mètode:

Tipificació de l'antigen B*57 mitjançant PCR a temps real i tipificació HLA-B d'alta resolució mitjançant PCR-NGS.

Valors de referència

En la tipificació de l'antigen B*57 els resultats possibles són: B*57 negatiu o B*57 positiu.
En la tipificació HLA-B d'alta resolució els resultats possibles són: B*57:01 negatiu o B*57:01 positiu.

Algoritme diagnòstic:

Seguint l'algoritme diagnòstic, si el resultat de la PCR a temps real és B57 positiu es procedeix a realitzar la PCR-NGS per determinar si és B*57:01.

Temps de resposta:

15 dies laborables.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total

Tub: Tub EDTA K3 4 ml

Volum mínim: 500µl.

Estabilitat:

  • En refrigeració: 2 setmanes.
  • A -20ºC: a partir de 2 setmanes.

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2056
Descripció de la prova: HLA-B*57:01
Sinònims: No aplica.
Secció: Histocompatibilitat i Immunogenètica
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.
Perfils: No aplica.

Referències

Manual dels "Standards for Histocompatibility Testing" de l'EFI (darrera versió).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin