Professionals Enrere

Quantificació/viabilitat CD3 i CD45

CEL006

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova quantifica:

  • les cèl·lules positives pel receptor de membrana CD3 (antigen limfòcits T)
  • les cèl·lules positives per CD45 (antigen leucocitari comú)

i determina la viabilitat cel·lular. És una determinació que s'utilitza com control de qualitat d'unitats de sang de cordó umbilical i productes per transplantament de progenitors hematopoètics.

Mètode:                                            

Citometria de Flux.

Valors de referència

Els resultats són quantitatius. Les concentracions de CD3 i CD45 poden ser molt variables en funció del tipus de mostra/producte i de si provenen d'un donant sa o d'un pacient. Pel que fa a la viabilitat cel·lular els valors esperats són els següents:

Mostra Viabilitat CD3 Viabilitat CD45
SCU descongelat ≥70% ≥40%
Progenitors fresc/descongelat ≥70% ≥70%

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica, sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis.
Tub: Tub EDTA K3 (sang perifèrica) o Tub sense additiu (mostres anticoagulades).
Volum mínim: 100 µL
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 1 dia
  • En refrigeració: 1 dia
  • Criopreservat entre -156oC i -196oC: 20 anys

Instruccions de transport: Sang perifèrica preferiblement a temperatura ambient; sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis refrigerats.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada o amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL006
Descripció de la prova: Quantificació i viabilitat de cèl·lules CD3 i CD45.
Sinònims: R/V CD3 i CD45.
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova CEL006 Quantificació/viabilitat CD3 i CD45 es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Nom del Perfil Codi del Perfil
AFE AUTO INICIAL CE14
AFE AL·LO INICIAL CE16
AFE AL·LO POSTNIGHT CE17
AFE LIMFOAFERESIS CE18
AFE CART CE37
MO AL·LO INICIAL CE22
MO AL·LO SMART-REDUX CE23
MO AL·LO POSTNIGHT CE24
SEL INICIAL CD34 CE25
SEL POSTNIGHT CD34 CE26
SEL FR CD34+ CE28
SEL FR CD34- CE29
SEL INICIAL CD45RA CE30
SEL FR CD45RA- CE31
SEL FR CD45RA+ CE32
SEL INICIAL CD133 CE33
SEL POSTNIGHT CD133 CE34
SEL FR CD133+ CE35
SEL FR CD133- CE36
TUB A AUTO CEL7
TUB A AL·LO CEL8
TUB B/C AL·LO CEL10
TUB A/B/C AL·LO ALÍQUOTA/ CART CEL11

Referències

No aplica

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin