Professionals Enrere

Tipificació HLA-B baixa resolució

LRD2004

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La tipificació HLA per baixa resolució ens permet determinar el tipatge HLA a nivell de grup al·lèlic (2 dígits) de:

  • Familiars de malalts candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics.
  • Confirmatoris de la tipificació HLA de malalts candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics i els seus donants (tant familiars com no emparentats)
  • Pacients candidats a trasplantament d'òrgan sòlid.
  • Verificació d'unitats de sang de cordó umbilical.
  • Estudi de la mostra materna de les unitats de sang de cordó umbilical (haplotip matern).

Mètode:

PCR-SSO per al locus HLA-B.

Els exons 2 i 3 dels gens HLA-B són amplificats per PCR utilitzant primers biotinats. Els productes amplificats són hibridats amb sondes oligonucleotídiques específiques immobilitzades en microsferes. Posteriorment l'addició d'un tampó estreptavidina-PE permet visualitzar el patró d'hibridació mitjançant l'ús de l'aparell LUMINEX.

Valors de referència

Amb la tipificació de baixa resolució, per a cada gen HLA s'obtenen dos resultats, per exemple: HLA-B*18 B*27..

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

20 dies laborables.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 4 ml
Volum mínim: 500µl.

Estabilitat:

  • En refrigeració: 2 setmanes.
  • A -20ºC: a partir de 2 setmanes.

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada

Informació administrativa

Codi BST: LRD2004
Descripció de la prova: Tipificació HLA-B baixa resolució
Sinònims: HLA-B.
Secció: Histocompatibilitat i Immunogenètica
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.
Perfils: No aplica.

Referències

Manual dels "Standards for Histocompatibility Testing" de l'EFI (darrera versió).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin