Professionals Enrere

Identificació d’anticossos anti-HLA classe II

LRD2059

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

La identificació d'anticossos anti-HLA ens permet detectar la presència d'anticossos anti-HLA donant específics (DSA) en:

 • Pacients candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Pacients candidats a trasplantament d'òrgan sòlid.
 • Refractarietat plaquetària

La identificació d'anticossos anti-HLA ens permet detectar la presència d'anticossos anti-HLA receptor específics en:

 • Sospita de Lesió Pulmonar Aguda Associada a la Transfusió (TRALI).

Mètode:

Assaig en fase sòlida (Luminex).

S'incuba el sèrum a analitzar amb les microesferes que presenten antígens HLA en la seva superfície. S'afegeix un anticòs anti-IgG humà conjugat a ficoeritrina que permet la visualització de la unió dels anticossos anti-HLA presents al sèrum mitjançant l'ús de l'aparell LUMINEX.

Valors de referència

En la identificació, es determinen les especificitats dels anticossos anti-HLA. Els resultats indiquen la o les especificitats dels anticossos detectats i la seva intensitat mitjana de fluorescència (MFI), per exemple: anticòs anti-HLA-DRB1*03:01 (MFI 10.000). Es considera positiu quan la MFI és major de 750 i que compleixi que és superior al valor de tall del quocient MFI/LRA.

Algoritme diagnòstic:

Seguint l'algoritme diagnòstic, si el resultat de la recerca d'anticossos anti-HLA és positiu (per a classe I i/o II) es procedeix a realitzar la identificació d'anticossos anti-HLA (per a classe I i/o II) amb l'objectiu de determinar les especificitats d'aquests anticossos.

*S'informa la presència de DSA

Temps de resposta:

15 dies laborables.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 4 ml
Volum mínim: 500µl.

Estabilitat:

 • En refrigeració: 2 dies.
 • A -20ºC: a partir del dia 3.

Instruccions de transport:

 • Si és mostra de sang preferiblement a temperatura ambient.
 • Si és mostra de sèrum preferiblement refrigerat.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: LRD2059
Descripció de la prova: Identificació d'anticossos anti-HLA classe II
Sinònims: No aplica.
Secció: Histocompatibilitat i Immunogenètica
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.
Perfils: No aplica.

Referències

Manual dels "Standards for Histocompatibility Testing" de l'EFI (darrera versió).

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin