Professionals Enrere

Diagnòstic molecular d’hemofília B

LRD2222

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Identificar el defecte molecular al gen F9 en pacients diagnosticats d'HB.

Hemofília B (HB)

L'HB és un dels trastorns hemorràgics més freqüents amb una prevalença de 1:20.000 homes. Aquest trastorn hemorràgic està causat per una deficiència de factor IX (FIX) de la coagulació. Segons els nivells de FIX es distingeixen tres formes d'HB: severa si l'activitat biològica del FIX és <1%; moderada si l'activitat del FIX està entre 1-5%; lleu si l'activitat del FVIII està entre 5-49%. Les manifestacions clíniques més freqüents són hemorràgies internes a les articulacions i músculs, o externes, degudes a talls menors, procediments dentals o traumatismes. La freqüència i severitat dels sagnats és inversament proporcional a la quantitat de FIX que hi ha al plasma.

L'HB presenta una herència recessiva lligada al cromosoma X, de manera que els homes són afectes i les dones són portadores de la patologia. Aquest trastorn està causat per mutacions F9 que poden afectar a l'activitat del FIX de la coagulació o reduir la quantitat d'aquesta proteïna. Actualment s'han identificat més de 900 alteracions genètiques al F9. Les més comunes són les que descriuen un canvi en un sol nucleòtid del DNA. Diverses mutacions properes a l'inici de la seqüència del F9 causen una forma inusual d'HB coneguda com a HB Leyden. Les persones amb aquestes mutacions neixen amb nivells molt baixos de FIX funcional, però els canvis hormonals fan que els nivells d'aquesta proteïna augmentin gradualment durant la pubertat. Com a resultat, els adults amb HB Leyden rarament experimenten episodis de sagnat anormal.

Aplicació d'un panell de múltiples gens que es basa en l'amplificació simultània dels exons i les regions intròniques flanquejants per a la seva seqüenciació mitjançant tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i permet realitzar l'estudi molecular simultani dels gens relacionats amb les coagulopaties congènites i trastorns hemorràgics hereditaris entre els quals es troba el gen del Factor IX (F9).

Mètode:

Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del F9 amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites.

Seqüenciació tradicional de Sanger per recomprovar la/es mutació/ns detectades en els pacients diagnosticats amb HB, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, analitzant la regió concreta on es troba la variant.

En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.

Valors de referència

No aplica

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

20 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 5-10 ml si es tracta d'una mostra de sang
Volum mínim imprescindible: 3 ml

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades:

  • DNA purificat, mínim 300 ng (30 ng/µL)
  • Mucosa bucal: contactar amb el laboratori per consultar especificacions de recollida de la mostra.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2222
Descripció de la prova: Diagnòstic molecular d'Hemofília B.
Sinònims: Estudi genètic d'HB, estudi molecular d'Hemofília B, seqüenciació del F9.
Secció: Coagulopaties Congènites
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

En el full de petició d'estudi molecular s'ha de marcar la casella HEMO. B i omplir les dades fenotípiques de les que es disposi.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Peter J Hulick. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical Applications. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com
  • DNA Sequencing by Capillary Electrophoresis. Applied Biosystems Chemistry Guide. Second Edition.

Base de dades de mutacions

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin