Professionals Enrere

Subpoblacions limfocitàries

CEL010

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova quantifica i determina el % de:

 • Leucòcits viables (cèl·lules viables positives pel receptor de membrana CD45)
 • Granulòcits/monòcits viables (cèl·lules viables positives pel receptor de membrana CD416)
 • Natural Killer viables (cèl·lules viables positives pel receptor de membrana CD56)
 • Limfòcits B (cèl·lules viables positives pel receptor de membrana CD19)
 • Limfòcits T (cèl·lules viables positives pel receptor de membrana CD3)
 • Limfòcits T col·laboradors (cèl·lules viables positives pels receptors de membrana CD3 i CD4)
 • Limfòcits T citotòxics (cèl·lules viables positives pels receptors de membrana CD3 i CD8)

Mètode:                                            

Citometria de Flux.

Valors de referència

Els resultats són quantitatius. Les concentracions de les subpoblacions leucocitàries i limfocitàries poden ser molt variables en funció del tipus de mostra/producte i de si provenen d'un donant sa o d'un pacient.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang perifèrica, sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis.
Tub: Tub EDTA K3 (sang perifèrica) o Tub sense additiu (mostres anticoagulades).
Volum mínim: 100 µL

Estabilitat:

 • A temperatura ambient: 1 dia
 • En refrigeració: 1 dia
 • Criopreservat entre -156oC i -196oC: 20 anys

Instruccions de transport: Sang perifèrica preferiblement a temperatura ambient; sang de cordó umbilical, moll d'os, afèresis refrigerats.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada o amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL010
Descripció de la prova: Quantificació i viabilitat de cèl·lules CD3 i CD45.
Sinònims: No aplica
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova CEL006 Quantificació/viabilitat CD3 i CD45 es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Referències

K.Theilgaard-Mnch et al;  Flow cytometric assessment of lymphocyte subsets, lymphoidprogenitors, and hematopoietic stem cells in allogeneic stem cell grafts; Bone Marrow Transplantation, (2001) 28, 1073-1082.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin