Professionals Enrere

Diagnòstic molecular coagulopaties congènites per NGS: Púrpura Trombocitopènica Trombòtica

LRD2833

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Identificar el defecte molecular al gen ADAMTS13 en pacients diagnosticats de PTT.

Púrpura Trombocitopènica Trombòtica (PTT)

La PTT congènita, també coneguda com a Síndrome Upshaw-Schulman, és un trastorn hemorràgic molt poc freqüent donat que només s'han reportat al voltant de 100 casos a tot el món i la incidència anual s'estima en menys d'1/1.000.000. La forma congènita de la PTT és molt menys freqüent que la seva forma adquirida (PTT adquirida), representant el 5% de tots els casos. Les manifestacions clíniques són molt variables i van des d'una trombocitopènia lleu a una hiperbilirubinèmia severa amb episodis de trombocitopènia que apareixen poc després del part. Els pacients també poden desenvolupar anomalies neurològiques, manifestacions renals, disfunció cardíaca i símptomes gastrointestinals a causa d'una trombosi microvascular generalitzada.

Aquesta malaltia es transmet de forma autosòmica recessiva i està causada per mutacions en el gen ADAMTS13. Aquest gen codifica per una metaloproteasa que intervé en el processament del factor de von Willebrand (VWF) regulant la mida dels multímers d'alt pes molecular. El VWF interactua amb les plaquetes facilitant la seva adhesió a les parets dels vasos sanguinis formant coàguls temporals. L'enzim ADAMTS13 escindeix les formes multimèriques més grans del VWF impedint que puguin formar-se coàguls de sang innecessaris.

Aplicació d'un panell de múltiples gens que es basa en l'amplificació simultània dels exons i les regions intròniques flanquejants per a la seva seqüenciació mitjançant tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i permet realitzar l'estudi molecular simultani dels gens relacionats amb les coagulopaties congènites i trastorns hemorràgics hereditaris entre els quals es troba el gen implicat en la Púrpura Trombocitopènica Trombòtica (ADAMTS13).

Mètode:

Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del ADAMTS13 amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites. Aquestes regions també podran analitzar-se mitjançant seqüenciació tradicional de Sanger.

Seqüenciació tradicional de Sanger per comprovar la/les mutació/ns detectades en els pacients diagnosticats amb TG, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, analitzant la regió concreta on es troba la variant.

En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.

Valors de referència

No aplica

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

30 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 5-10 ml si es tracta d'una mostra de sang
Volum mínim imprescindible: 3 ml

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades:

  • DNA purificat, mínim 300 ng (30 ng/µL)
  • Mucosa bucal: contactar amb el laboratori per consultar especificacions de recollida de la mostra.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2833
Descripció de la prova: Diagnòstic molecular de coagulopaties congènites per NGS: Púrpura Trombocitopènica Trombòtica.
Sinònims: Estudi genètic de la Púrpura Trombocitopènica Trombòtica, Diagnòstic molecular de la PTT, seqüenciació de l'ADAMTS13
Secció: Coagulopaties Congènites
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

En el full de petició d'estudi molecular s'ha de marcar la casella PTT i omplir les dades fenotípiques de les que es disposi.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Peter J Hulick. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical Applications. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com
  • DNA Sequencing by Capillary Electrophoresis. Applied Biosystems Chemistry Guide. Second Edition.

Base de dades de mutacions

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin