Professionals Enrere

Diagnòstic molecular coagulopaties congènites per NGS: Dèficit de Fibrinogen

LRD2833

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Identificar el defecte molecular als gens FGA, FGB o FGG en pacients diagnosticats de DFG.

Dèficit de Fibrinogen (DFG)

Els trastorns del fibrinogen congènit són poc freqüents (1/1.000.000) i es classifiquen en: quantitatius (afibrinogenèmia, hipofibrinogenèmia), funcionals (disfibrinognèmia) i defectes combinats (hipodisfibrinogenèmia). En l'afibrinogenèmia les manifestacions clíniques més freqüents inclouen el sagnat del cordó umbilical, epistaxi, hemartrosi, sagnat gastrointestinal, menorràgia, sagnats traumàtics i quirúrgics i, rarament, hemorràgia intracranial. A més, les dones poden patir hemorràgies prepart, postpart i avortaments. Els pacients diagnosticats d'hipofibrinogenèmia presenten episodis hemorràgics més lleus després d'un trauma o cirurgia. La majoria de pacients diagnosticats de disfribrinogenèmia són asimptomàtics (60%), tot i que també hi ha casos que presenten simptomatologia hemorràgica (28%) o esdeveniments de trombosi (20%). 

Els dèficits congènits de fibrinogen estan causats per mutacions en els gens FGA, FGB o FGG. L'afibrinogenèmia es transmet de manera autosòmica recessiva, mentre que l'hipofibrinogenèmia i la disfibrinogenèmia tenen una transmissió autosòmica dominant. El reconeixement del tipus de defecte molecular és crucial per a una teràpia més segura, que millorarà la gestió clínica d'aquests pacients.

Aplicació d'un panell de múltiples gens que es basa en l'amplificació simultània dels exons i les regions intròniques flanquejants per a la seva seqüenciació mitjançant tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i permet realitzar l'estudi molecular simultani dels gens relacionats amb les coagulopaties congènites i trastorns hemorràgics hereditaris entre els quals es troben els gens del fibrinogen (FGA, FGB i FGG).

Mètode:

Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del FGA, el FGB i el FGG amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites.

Seqüenciació tradicional de Sanger per recomprovar la/les mutació/ns detectades per NGS en els pacients diagnosticats amb DFG, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, analitzant la regió concreta on es troba la variant.

En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.

Valors de referència

No aplica

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

30 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 5-10 ml si es tracta d'una mostra de sang
Volum mínim imprescindible: 3 ml

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades:

  • DNA purificat, mínim 300 ng (30 ng/µL)
  • Mucosa bucal: contactar amb el laboratori per consultar especificacions de recollida de la mostra.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2833
Descripció de la prova: Diagnòstic molecular de coagulopaties congènites per NGS: Dèficit de Fibrinogen.
Sinònims: Estudi genètic del dèficit de fibrinogen, seqüenciació del FGA, FGB i FGG.
Secció: Coagulopaties Congènites
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

En el full de petició d'estudi molecular s'ha de marcar la casella D. fibrinogen i omplir les dades fenotípiques de les que es disposi.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Peter J Hulick. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical Applications. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com
  • DNA Sequencing by Capillary Electrophoresis. Applied Biosystems Chemistry Guide. Second Edition.

Base de dades de mutacions

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin