Professionals Enrere

Viabilitat Blau Tripà

CEL013

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova quantifica la viabilitat cel·lular en mostres assistencials descongelades de sang de cordó umbilical i mostres descongelades o postnight de progenitors hematopoètics per a ús clínic. També s'utilitza per valorar la viabilitat cel·lular en mostres de cultius cel·lulars de projectes de recerca.

Mètode:                                            

Recompte manual en càmera de Neubauer.

Valors de referència

Els resultats són quantitatius. Els valors esperats són els següents:

Mostra Viabilitat Blau Tripà (%)
SCU (descongelat) ≥40
Progenitors hematopoiètics ≥70
Cultius cel·lulars (fresc) ≥70

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: sang de cordó umbilical descongelada; moll d'os/ afèresis descongelada o postnight i cultius cel·lulars.
Tub: Tub sense additiu
Volum mínim: 100 µL

Estabilitat:

  • Mostra cultiu cel·lular: 1 dia
  • Mostres descongelades/postnight: 1 hora

Instruccions de transport: Mostres de cultius i postnight a temperatura ambient; mostres descongelades amb transport refrigerat.

Motiu de rebuig: Mostra amb coàguls.

Informació administrativa

Codi BST: CEL013
Descripció de la prova: Determinació de la viabilitat cel·lular amb blau tripà.
Sinònims: BT
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova CEL013 Viabilitat Blau Tripà es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Nom Perfil Codi Perfil
SCU POST-RENTAT CEL5
SCU SE CEL1
AFE AUTO POSTNIGHT CEL15
TUB A AUTO CEL7
TUB A AL·LO CEL8
TUB B/C AUTO CEL9
TUB B/C AL·LO CEL10
TUB A/B/C AL·LO ALÍQUOTA/ CART CEL11

Referències

Strober W; Curr Protoc Immunol. 2015 Nov 2;111:A3.B.1-A3.B.3.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin