Professionals Enrere

VIH-1/VIH-2, IgG/antigen P24. Cribratge

2111

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa simultània de l'antigen p24 i dels anticossos  enfront al virus de la immunodeficiència humana tipus I/II (VIH-1 i VIH-2) i la seva determinació és d'utilitat en:

  • Detecció de la infecció recent per VIH.
  • Transfusió de productes sanguinis, trasplantament de cèl·lules progenitores, sang de cordó umbilical, teixits i òrgans sòlids.

Mètode:

Immunoanàlisis per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, citrat o heparina com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 3 dies
  • En refrigeració: ≤ 14 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura 2ºC i 8ºC (amb gel), sense superar el temps de 14 dies, o a una temperatura igual o inferior a -20ºC (amb neu carbònica).

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 2111
Descripció de la prova: VIH-1/VIH-2, IgG/antigen P24. Cribratge.
Sinònims: HIV Ag/Ac Combo.
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades clicant aquí.

Perfils:

No aplica

Referències

  • Inserts kits de HIV Ag/Ac Combo Architect, Abbott.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin