Professionals Enrere

Trypanosoma cruzi, DNA

0198

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció de l'ADN del paràsit Trypanosoma cruzi i la seva determinació és d'utilitat en:

  • Detecció del paràsit en els hematies del donant.

Mètode:

Reacció en cadena de la polimerasa (PCR)

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu,  No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

30 dies naturals màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub de plasma amb EDTA o citrat com anticoagulant.
Volum mínim imprescindible: 2 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
  • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 7 dies

Instruccions de transport: Preferiblement enviar els tubs de sang total refrigerats.

Motiu de rebuig: volum de mostra insuficient.

Informació administrativa

Codi BST: 0198
Descripció de la prova:  DNA Trypanosoma cruci
Sinònims: DNA Trypanosoma cruci, PCR CHAGAS
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica

Referències

  • Protocol del Kit d'extracció d'àcids nucleics: QIAamp DNA Mini Kit (50).
  • User's Manual del termociclador utilitzat.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin