Professionals Enrere

Hepatitis C RNA, VIH-1 / VIH-2 RNA, Hepatitis B DNA (TMA). Cribratge

0200

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'àcids nucleics dels virus de la Hepatitis B (VHB), del virus de la hepatitis C (VHC) i del virus de la immunodeficiència humana (VIH-1/2) i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Identificació d'individus amb infecció activa per algun dels tres virus.
 • La transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, de cèl·lules de cordó umbilical i òrgans sòlids i teixits.

Mètode:

Amplificació mitjançant transcripció (TMA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat Reactiu de prova de cribratge multiplex Hepatitis C RNA, VIH-1 / VIH-2 RNA, Hepatitis B DNA (TMA) es poden realitzar els assajos discriminatoris pel VHB, VHC, VIH per poder identificar el/els virus concrets:    

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0260 VHB, ADN (TMA). Prova discriminatòria Si No (*)
0261 VHB, ARN (TMA). Prova discriminatòria Si No (*)
0262 VIH, ARN (TMA). Prova discriminatòria Si No (*)

(*) Sota petició

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Plasma i/o sèrum d'individus vius i/o cadavèrics.
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, ACD, heparina o acetat sòdic com anticoagulant i/o tubs de sèrum sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml

Estabilitat:

 • A temperatura ambient: 3 dies mostres procedents d'individus vius i 1 dia mostres cadavèriques.
 • En refrigeració 2-8 ºC: 13 dies mostres procedents d'individus vius i 8 dies mostres cadavèriques.
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0200
Descripció de la prova: Hepatitis C RNA, VIH-1 / VIH-2 RNA, Hepatitis B DNA (TMA). Cribratge
Sinònims: NAT
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

 • Procleix Ultrio Elite assay package insert, 503049 Rev. 002

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin