Professionals Enrere

West Nile Virus, ARN (TMA). Cribratge

0250

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'àcids nucleics del West Nile Virus (WNV), i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Identificació d'individus amb infecció activa per WNV.
 • La transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, òrgans sòlids i teixits.
 • Cribratge de malalties infeccioses en donants d'òvuls i semen.

Mètode:

Amplificació mitjançant transcripció (TMA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Plasma i/o sèrum d'individus vius i/o cadavèrics.
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, ACD, heparina o acetat sòdic i/o tubs de sèrum sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: 3 dies mostres procedents d'individus vius i 1 dia mostres cadavèriques.
 • En refrigeració 2-8 ºC: 8 dies mostres procedents tant d'individus vius com cadavèrics.
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0250
Descripció de la prova: West Nile Virus, ARN (TMA). Cribratge
Sinònims: ARN WNV, Virus del Nil Occidental, NAT WNV
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

 • Procleix WNV assay on the Procleix Panther System insert.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin