Professionals Enrere

Fenotip Cèl·lules Mesenquimals

CEL014

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Aquesta prova avalua el fenotip de cèl·lules mesenquimals procedents de cultius en fresc o de productes descongelats.  S'aplica tant al control de qualitat de medicaments de teràpies avançades (MTAs) com per a la caracterització de cèl·lules de projectes de recerca. L'origen de les cèl·lules mesenquimals pot ser el moll d'os (BM), gelatina de Wharthon de cordó umbilical (UC), líquid amniòtic (AF), etc.  I els receptors de membrana analitzats són el CD105, CD45, CD31, CD73, CD90 i HLA-DR.

Mètode:                                            

Citometria de Flux.

Valors de referència

Els resultats són quantitatius. Els valors esperats varien segons l'origen de les cèl·lules mesenquimals i són els següents:

Marcador fenotípic BM- MSCs UC- MSCs
CD105+/CD45- ≥90% ≥95%
≥40 ≥90% ≥95%
CD73+/CD31- ≥90% ≥950%
HLA-DR- Valor informatiu Valor informatiu

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

1 dia.

Informació de l'espècimen

Mostra: Cultius de cèl·lules mesenquimals en fresc o de productes descongelats.
Tub: Tub sense additiu
Volum mínim: 300 µL

Estabilitat:

  • Mostra en fresc: 1 dia
  • Mostres descongelades: 1 hora

Instruccions de transport: Temperatura ambient.

Motiu de rebuig: Mostra amb agregats.

Informació administrativa

Codi BST: CEL014
Descripció de la prova: Fenotip de cèl·lules mesenquimals.
Sinònims: Phen MSCs
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova CEL014 Fenotip Cèl·lules Mesenquimals es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels perfils següents:

Nom Perfil Codi Perfil
PERICORD03 PER3

Referències

Codinach M et al.; Design and validation of a consistent and reproducible manufacture process for the production of clinical-grade bone marrow-derived multipotent mesenchymal stromal cells; Cytotherapy, 2016, 18-9, pp.1197-1208.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin