Professionals Enrere

Epstein-Barr, Anticossos (IgG) anti-VCA. Cribratge.

2108

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgG enfront l'antigen de la càpside (VCA, viral capsid antigen) del virus Epstein-Barr (VEB) i la seva determinació és d'utilitat en:

  • Diagnòstic de la mononucleosis infecciosa (MI).
  • Determinar l'estadi de la infecció pel VEB.

Mètode:

Immunoanàlisis per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, citrat o heparina com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 3 dies
  • En refrigeració A 2-8 ºC: ≤14 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 2108
Descripció de la prova: Epstein-Barr, Anticossos (IgG) anti-VCA. Cribratge.
Sinònims: EBV VCA IgG
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 2108 Epstein-Barr, Anticossos (IgG) anti-VCA. Cribratge es pot sol·licitar sola o amb el perfil:

Perfil Proves incloses
Perfil detecció d'anticossos enfront a l'antigen de la càpside del virus Epstein-Barr (VEB)

2108 Epstein-Barr, Anticossos (IgG) anti-VCA. Cribratge.

2109 Epstein-Barr, Anticossos (IgM) anti-VCA. Cribratge.

Perfil detecció d'anticossos enfront a l'antigen de la càpside (VEB) i a l'antigen nuclear 1 del virus Epstein-Barr (EBNA-1)

2108 Epstein-Barr, Anticossos (IgG) anti-VCA. Cribratge.

2109 Epstein-Barr, Anticossos (IgM) anti-VCA. Cribratge.

2110 Epstein-Barr, Anticossos (IgG) anti-EBNA-1. Cribratge.

Referències

  • Inserts kits de EBV VCA IgG Architect, Abbott.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin