Professionals Enrere

Hepatitis E, RNA (TMA). Cribratge

0400

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'àcids nucleics del virus de l'Hepatitis E (VHE) i la seva determinació és d'utilitat en:

  • Identificació d'individus amb una infecció activa pel VHE.
  • La transfusió de components sanguinis.
  • El trasplantament de cèl·lules progenitores, cèl·lules de cordó umbilical, òrgans sòlids i teixits.

Mètode:

Amplificació mitjançant transcripció (TMA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de VHE reactiu es pot sol·licitar les proves: 

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?

1404

0402

0403

Hepatitis E, RNA (PCR). Quantificació

Hepatitis E, Anticossos IgG. Cribratge

Hepatitis E, Anticossos IgM. Cribratge

SI

SI

SI

NO (*)

NO (*)

NO (*)

(*) Sota demanda

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Plasma i/o sèrum d'individus vius i/o cadavèrics.
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, ACD, heparina o acetat sòdic com anticoagulant i/o tubs de sèrum sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 3 dies mostres procedents d'individus vius i 1 dia mostres cadavèriques.
  • En refrigeració 2-8 ºC: 13 dies mostres procedents d'individus vius i 8 dies mostres cadavèriques.
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0400
Descripció de la prova: Hepatitis E, RNA (TMA) Cribratge
Sinònims: NAT VHE, RNA VHE
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica

Referències

  • Procleix HEV assay package insert, 504513EN Rev. 001

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin