Professionals Enrere

Trypanosoma cruzi, Anticossos IgG. Cribratge

0197

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgG enfront al paràsit Trypanosoma cruzi. La seva determinació és d'utilitat en:

  • El diagnòstic de la infecció per T. cruzi  
  • El cribratge per prevenir la transmissió de T. cruzi a receptors de sang, derivats sanguinis, cèl·lules, teixits i òrgans.

Mètode:

Immunoassaig per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de Trypanosoma cruzi anti-IgG reactiu es pot sol·licitar la prova complementària:

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0198 Trypanosoma cruzi, DNA Si No (*)

(*) Sols es realitza sota petició i es necessita sang total.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma.
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, oxalat potàssic, citrat de sodi, ACD, CP2D, CPD o CPDA-1 com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura 15-30 ºC : ≤ 3 dies
  • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 14 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Tubs de plasma amb heparina com anticoagulant.

Informació administrativa

Codi BST: 0197
Descripció de la prova: Trypanosoma cruzi  , Anticossos IgG. Cribratge
Sinònims: Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Inserts kits test ABBOTT ARCHITECT Chagas

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin