Professionals Enrere

HTLV I/II , Anticossos (IgG). Confirmació per Immunoblot

0174

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció confirmatòria d'anticossos IgG enfront al virus limfotròpic de cèl·lules T humanes tipus I (HTLV-I) i tipus II (HTLV-II), utilitzant antígens de proteïnes recombinants i pèptids sintètics. La seva determinació és d'utilitat per:

 • Confirmació de presència d'anticossos IgG específics del virus HTLV.
 • La transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, òrgans sòlids i teixits.
 • Cribratge malalties infeccioses donants d'òvuls i semen.

Mètode:

Immunoassaig en tira.

Valors de referència

Els resultats possibles són: HTLV, HTLV I, HTLV II, Indeterminat i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat reactiu en la prova confirmatòria d'anticossos HTLV-I/II per Immunoblot es pot sol·licitar la PCR per detectar el DNA proviral del HTLV I.

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0178 HTLV I, DNA proviral SI NO (*)

(*) Sota sol·licitud

Temps de resposta:

15 dies laborables màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, citrat o heparina com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
 • En refrigeració 2 - 8 ºC: ≤ 7 dies
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitza, tubs de plasma amb heparina com anticoagulant.

Informació administrativa

Codi BST: 0174
Descripció de la prova: HTLV I/II, Anticossos (IgG). Confirmació per Immunoblot
Sinònims: anti-HTLV I/II
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

 • Inserts kits test FUJIREBIO INNO-LIA HTLV I/II Score

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin