Professionals Enrere

Treponema pallidum, Anticossos (IgG+IgM). Cribratge

0131

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgG/IgM enfront a Treponema pallidum (TP) i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Detecció d'exposició al Treponema Pallidum causant de la malaltia de Sífilis.
 • Transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, sang de cordó umbilical, òrgans sòlids.
 • En donants de òvuls i semen.

Mètode:

Immunoanàlisis per quimioluminescència (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de Sífilis TP reactiu es pot sol·licitar la prova confirmatòria d'anticossos IgG per Immunoblot:

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0134 Treponema pallidum, IgG. Confirmació per Immunoblot. NO NO (*)

(*) Sols es realitza sota petició.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, heparina o citrat sòdic com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb o sense separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: ≤ 1 dia
 • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 7 dies
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0131
Descripció de la prova: Treponema pallidum, Anticossos (IgG+IgM).
Sinònims: Sífilis TP
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

 • Inserts kits de Sifilis TP Architect, Abbott.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin