Professionals Enrere

Hepatitis C, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot.

0124

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es basa en la detecció confirmatòria d'anticossos IgG enfront al virus de la hepatitis C (VHC), l'assaig utilitza antígens derivats de la regió Core, la regió Hipervariable E2 (HVR), la NS3 Helicase (NS3), NS4A, NS4B y NS5A del VHC i la tècnica és d'utilitat per a:

  • Confirmació dels anticossos del VHC en individus amb una infecció crònica o infecció resolta espontàniament o mitjançant tractament antiviral.

Mètode:

Immunoassaig en tira.

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu, No reactiu i Indeterminat.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

15 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb citrat, heparina o EDTA com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
  • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 7 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0124
Descripció de la prova: Hepatitis C, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot.
Sinònims: anti-HCV
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Insert INNO-LIA HCV Score de Fujirebio.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin