Professionals Enrere

Hepatitis C, Anticossos IgG. Cribratge

0121

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa d'anticossos IgG enfront al virus de la hepatitis C (VHC) i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Identificació d'individus amb una infecció crònica o infecció passada per virus de la hepatitis C.
 • La transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, òrgans sòlids i teixits.
 • Cribratge malalties infeccioses donants d'òvuls i semen.

Mètode:

Immunoassaig per quimioluminescència (ChLIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de VHC anti-IgG reactiu es realitza la prova confirmatòria d'anticossos del VHC per Immunoblot:

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0124 Hepatitis C, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot. Si No (*)

(*) Sols es realitza sota petició.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, oxalat potàssic, citrat de sodi, ACD, CP2D, CPD o CPDA-1 com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
 • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 14 dies
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0121
Descripció de la prova: Hepatitis C, Anticossos IgG. Cribratge
Sinònims: anti-HCV
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 0121 Hepatitis C, Anticossos IgG. Cribratge es pot sol·licitar sola o amb el perfil:

Perfil Proves incloses
Perfil detecció anticossos enfront al VIH-1/2, VHC i de l'antigen de superfície del VHB

0101 Hepatitis B, Antigen de superfície. Cribratge

0111 VIH-1/VIH-2, Anticossos IgG. Cribratge

0121 Hepatitis C, Anticossos IgG. Cribratge

Referències

 • Inserts kits test ABBOTT PRISM HCV

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin