Professionals Enrere

VIH-1/VIH-2, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot.

0114

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es basa en la confirmació de la presència d'anticossos IgG enfront al virus de la immunodeficiència humana (VIH), usa proteïnes recombinants i pèptids sintètics del VIH-1 i el VIH-2 i un pèptid sintètic del grup O del VIH-1 (p17, sgp120, gp41, p31, p24, sgp105 i gp36) i és d'utilitat en la:

  • Confirmació dels anticossos del VIH-1 i VIH-2 en individus amb una infecció activa o amb tractament del VIH.

Mètode:

Immunoassaig en tira.

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu (VIH-1/VIH-2), No Reactiu i Indeterminat.

Algoritme diagnòstic:

No aplica.

Temps de resposta:

15 dies laborals màxim.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb citrat, EDTA o heparina com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
  • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 7 dies
  • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0114
Descripció de la prova: VIH-1/VIH-2, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot.
Sinònims: anti-VIH-1/VIH-2
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

No aplica

Referències

  • Inserts kits test INNO-LIA HIV I/II Score Insert.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin