Professionals Enrere

Hepatitis B, Antigen de superfície. Cribratge

0101

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta de la detecció qualitativa de l'antigen de superfície de la hepatitis B (HBsAg) i la seva determinació és d'utilitat en:

 • Identificació d'individus portadors crònics del virus de la hepatitis B.
 • La transfusió de components sanguinis.
 • El trasplantament de cèl·lules progenitores, òrgans sòlids i teixits.
 • Cribratge malalties infeccioses donants d'òvuls i semen.

Mètode:

Immunoassaig per quimioluminescència (ChLIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són: Reactiu i No Reactiu.

Algoritme diagnòstic:

En cas de resultat de HBsAg reactiu es pot sol·licitar la prova confirmatòria d´antigen de superfície per neutralització.

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
       

Codi

Nom de la prova

Es pot demanar per separat?

Es fa sempre?

0104

Hepatitis B, Antigen de Superfície. Confirmació

Si

No (*)

(*) Sols es realitza sota petició.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació de l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma
Tub: Alíquota de 1-5 ml, tubs de plasma amb EDTA, heparina sòdica, oxalat potàssic, citrat de sodi, ACD, CP2D, CPD o CPDA-1 com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.
Volum mínim imprescindible: 1 ml
Estabilitat:

 • A temperatura ambient: ≤ 4 dies
 • En refrigeració 2-8 ºC: ≤ 14 dies
 • Mostra congelada igual o inferior a -20ºC: 10 anys

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada.

Informació administrativa

Codi BST: 0101
Descripció de la prova: Hepatitis B, Antigen de superfície. Cribratge
Sinònims: HBsAg
Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades clicant aquí.

Perfils:

La prova 0101 Hepatitis B, Antigen de superfície. Cribratge es pot sol·licitar sola o amb el perfil:

Perfil Proves incloses
Perfil detecció anticossos enfront al VIH-1/2, VHC i de l'antigen de superfície del VHB

0101 Hepatitis B, Antigen de superfície. Cribratge

0111 VIH-1/VIH-2, Anticossos IgG. Cribratge

0121 Hepatitis C, Anticossos IgG. Cribratge

Referències

 • Inserts kits test ABBOTT PRISM HBsAg

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin