Professionals Enrere

Grup ABO/Rho(D)

0009

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Es tracta del grup sanguini eritrocitari més important i la seva determinació és d'utilitat en:

  • La transfusió sanguínia
  • El control de les dones gestants
  • El trasplantament de cèl·lules progenitores, òrgans sòlids i teixits

Mètode:

Hemaglutinació. Es determina el grup hemàtic i el grup sèric.

Valors de referència

Els resultats possibles són: A Positiu, A Negatiu, O Positiu, O Negatiu, B Positiu, B Negatiu, AB Positiu, AB Negatiu.
En algun cas no és possible obtenir algun d'aquests resultats degut a una discrepància entre el grup hemàtic i el grup sèric.

Algoritme diagnòstic:

En cas de discrepància entre el grup hemàtic i el grup sèric, i per tal d'arribar a un resultat inequívoc, cal investigar la causa mitjançant la prova 0017: Estudi discrepància grup ABO.

Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
0017 Estudi discrepància grup ABO Si (*) No

(*) Quan el centre sol·licitant ja ha detectat la discrepància sero-hemàtica pot demanar directament la realització d'aquesta prova

Temps de resposta:

1 dia. Els estudis de discrepància sero-hemàtica poden requerir més temps.

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 10 ml
Volum mínim imprescindible: 3 ml
Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 0009
Descripció de la prova: Grup ABO/Rho (D)
Sinònims: Grup sanguini, Grup ABO i Rh
Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:

La prova 0009 Grup ABO/Rho(D) es pot sol·licitar sola. També es realitza dintre dels següents perfils:

Perfil Proves incloses
Perfil control immunohematològic de les dones gestants

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

Estudi incompatibilitat fetomaterna (mare)

Malaltia hemolítica del nadó (mare)

0009 Grup ABO/Rho(D)

0010 Escrutini d'Ac irregulars

9994 Conclusió incompatibilitat

Estudi incompatibilitat fetomaterna (fill)

0009 Grup ABO/Rho(D)

0012 Prova directa de l'antiglobulina

0014 Eluït anticossos eritrocitaris

9994 Conclusió incompatibilitat

Referències

AABB Technical Manual. 19th edition. Editat per MK Fung, AF Eder, SL Spitalnik, CM Westhoff: AABB 2017

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin