Professionals

Laboratori cel·lular

Té com principal objectiu assistencial garantir la seguretat dels donants i dels receptors i vetllar per la qualitat dels productes a transfondre o trasplantar.

Per aconseguir-ho, realitza determinacions de caracterització cel·lular en diferents tipus de mostres biològiques humanes: sang perifèrica, sang de cordó umbilical, components sanguinis, productes de teràpia cel·lular avançada, etc.

La finalitat d'aquests estudis és la caracterització de les cèl·lules utilitzant diferents tècniques (recompte, citometria, microscòpia, cultiu, anàlisi bioquímic, etc) per validar la seguretat, esterilitat, identitat, potència dels productes.

Per tant, l'activitat del Laboratori cel·lular (LC) està al servei de les activitats assistencials del BST com el processament de components sanguinis, cordó, progenitors hematopoètics, teràpies cel·lulars avançades, immunoteràpia, etc. 

D'altra banda, l'LC, està al servei de les activitats de recerca i docència del BST, mantenint les instal·lacions i equipament de la plataforma cel·lular, assessorant i formant als usuaris o bé realitzant les determinacions necessàries en les investigacions, segons s'escaigui.