Professionals

Laboratori d’immunohematologia

El Banc de Sang i Teixits (BST) és un centre capdavanter i de referència en el diagnòstic immunohematològic. El laboratori d'Immunohematologia desenvolupa tasques assistencials, docents i de recerca en relació amb la tipificació dels grups sanguinis i el diagnòstic immunohematològic de les síndromes immunes hematopoètiques.

El laboratori d'immunohematologia dóna suport a tots els serveis de transfusió de Catalunya, identificant les causes i aportant solucions als problemes d'incompatibilitat que presenten alguns malalts.

També és responsable del control analític de les embarassades que desenvolupen anticossos durant la gestació. Se'ls realitza un seguiment i s'apliquen programes preventius per evitar complicacions per al fetus.

A més, el laboratori també realitza el diagnòstic immunològic de les persones que presenten un dèficit de glòbuls vermells, glòbuls blancs o plaquetes. Fa seguiment de l'empelt en els trasplantaments de moll de l'os i diagnostica les complicacions immunes de la transfusió.

Les tècniques del laboratori són les següents: 

  1. Àrea d'immunohematologia eritrocitària
  2. Àrea d'immunohematologia plaquetària
  3. Àrea d'immunohematologia granulocitària

Àrea d'immunohematologia eritrocitària

Les tècniques utilitzades més habitualment són:

Pujar

Àrea d'immunohematologia plaquetària

El laboratori compta amb les tècniques necessàries per al diagnòstic dels següents processos:

Les tècniques utilitzades més habitualment:

Pujar

Àrea d'immunohematologia granulocitària

El laboratori compta amb les tècniques necessàries per al diagnòstic dels següents processos:

Les tècniques emprades més habitualment són:

Pujar