Professionals

Laboratori d’immunohematologia

El laboratori d'Immunohematologia és líder i centre de referència en el diagnòstic immunohematològic i en l'estudi dels grups sanguinis.

Al laboratori es duen a terme tasques assistencials, docents i de recerca.

A nivell assistencial

A nivell docent

A nivell de recerca

Coordina diferents projectes de recerca vinculats, tant a l'estudi de variants al·lèliques dels grups sanguinis, com a el desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la diagnosi immunohematològica.