Professionals

Components sanguinis

Concentrat de plaquetes de donant únic

DEFINICIÓ

Plaquetes obtingudes per un procediment d'afèresi a partir d'un únic donant.

OBTENCIÓ

Mitjançant un separador cel·lular, que obté sang total d'un donant, en separa els diferents elements per centrifugació, recull les plaquetes i retorna els altres components sanguinis al donant.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum: entre 200 i 339.
Contingut en plaquetes: superior a 2,5x1011
Leucòcits: inferiors a 1x106.

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A 22ºC +/- 2ºC en agitació contínua.

CADUCITAT

5 dies.

MANIPULACIONS

Els concentrats de plaquetes de donant únic poden ser irradiats i fraccionats en subunitats.