Professionals

Components sanguinis

Irradiació

DEFINICIÓ

Tractament d'alguns components sanguinis mitjançant radiacions gamma, amb la finalitat d'impedir la proliferació dels limfòtics del donant en el receptor.

OBTENCIÓ

Amb un irradiador de cesi 137, s'aplica una dosi superior o igual 25 Gy (2.500 rads).

CADUCITAT

En el cas dels hematies i de la sang total conservació es de 14 dies menys.