Professionals

Components sanguinis

Plasma fresc de donant únic

DEFINICIÓ

Plasma obtingut per un procediment d'afèresi a partir d'un únic donant.

OBTENCIÓ

Mitjançant un separador cel·lular, que obté sang total d'un donant, en separa els seus elements per centrifugació, recull el plasma i retorna els altres components sanguinis al donant.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum:

Contingut en factors de la coagulació:

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A -30ºC.

CADUCITAT

3 anys a partir de l'extracció de sang.

MANIPULACIONS

Les unitats de plasma fresc tractat amb blau de metilè poden ser fraccionades en subunitats. 

OBSERVACIONS

El plasma fresc de donant únic, no té un ús transfusional. És un producte intermedi que se sotmet a quarantena o es inactivat amb blau de metile. En cas que el donant de qui procedeix no faci cap altre donació en el temps necessari aquest plasma es enviat a la indústria per a la fabricació de derivats.