Professionals

Components sanguinis

Plasma fresc inactivat

DEFINICIÓ

Plasma fresc que ha estat tractat amb blau de metilè, per tal de disminuir de forma significativa el contingut en virus amb càpsula lipídica.

OBTENCIÓ

Les unitats de plasma són filtrades amb un filtre de porus entre 0,8 i 1,2 micres de diàmetre, amb la finalitat d'eliminar els leucòcits. A continuació, s'afegeixen 83 micrograms de blau de metilè per 235-310 ml de plasma i se sotmet a una llum ultraviolada de 30 J/cm2 durant 30 minuts.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum:

Contingut mig:

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A -30ºC.

CADUCITAT

3 anys a partir de l'extracció de sang.

MANIPULACIONS

Les unitats de plasma fresc tractat amb blau de metilè poden ser fraccionades en subunitats.