Professionals

Components sanguinis

Plasma no fresc congelat

DEFINICIÓ

És el plasma, procedent d'una unitat de sang total, que per diversos motius està desprovist dels factors de coagulació més làbils.

OBTENCIÓ

El plasma congelat té diverses procedències:

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Aquest plasma, atès que no s'utilitza per a la transfusió no se'n controla la composició. 

El volum de les unitats és variable, segons el seu origen.

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant una etiqueta amb el número d'unitat i retolada com "PC".

CONSERVACIÓ

A 4ºC de temperatura durant 45 dies. 
A -20ºC durant 5 anys.

CADUCITAT

1 any.

OBSERVACIONS

El plasma conservat no es un producte amb utilització transfusional. És enviat a la indústria per a la preparació de derivats plasmàtics estables.