Professionals

Components sanguinis

Pool de plaquetes leucodeplecionat

DEFINICIÓ

Son les plaquetes procedents de diverses unitats de sang total.

OBTENCIÓ

Per centrifugació d'una unitat de sang total, se separa i s'obté, en una bossa, la capa leucoplaquetar. Aquest producte es centrifugat novament i així s'obtenen les plaquetes concentrades, que posteriorment son filtrades per eliminar la major part dels leucòcits. Finalment es mesclen diverses (generalment 5) d'aquestes unitats i s'afegeix una solució (citrat sòdic 2 H2O 0,29%, Acetat sòdic 3 H2O 0,40% i clorur sòdic 0,67%) per millorar la conservació de les plaquetes.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum : El volum mig es de 305.2±35.3 ml.
Contingut en plaquetes : Superior a 2,5 x1011.
Leucòcits : Inferior a 1x106.
Ph (transcorreguts 5 dies de conservació) : El Ph mig al finaltzar el periode de conservació es de 6.92±0.17. En tots els casos es mante entre 6.4 i 7.2.

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica realitzada, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A 22ºC +/- 2ºC en agitació contínua.

CADUCITAT

5 dies.

MANIPULACIONS

Els pools de plaquetes poden ser irradiats.