Professionals Enrere

Obtenció de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) per afèresi amb controls

BT201 BT202

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat clínica

La mobilització de cèl·lules progenitores hematopoètiques (CPH) i recol·lecció a través de la sang perifèrica és actualment la font de cèl·lules més utilitzada per realitzar un trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) en pacients adults.

Mètode

El factor estimulant de colònies granulocítiques (G-CSF) és l'agent més freqüentment emprat per a la mobilització de CPH. La mobilització que combina quimioteràpia i G-CSF és significativament més efectiva en la mobilització autòloga.

A través d'un separador cel·lular que centrifuga la sang, els components cel·lulars se separen segons la seva densitat i el dispositiu recull les cèl·lules mononucleades on se situen les CPH.

Valors de referència

La quantitat mínima de CPH per recollir per realitzar un TPH autòleg són 2E6 CD34/kg i 4E6 CD34/kg en el cas d'un TPH al·logènic.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH mobilitzades anticoagulades amb 10% d'ACDA.

Tub: tub EDTA de sang perifèrica (mostra de control).

Volum: volum màxim d'1 litre.

Caducitat: 72 hores.

Instruccions de transport: entre 2 i 22 °C.

Instruccions d'emmagatzematge: entre 2 i 8 °C.

Informació administrativa

Codi BST: BT201 i BT202.

Descripció de la prova: obtenció de CPH per afèresi amb controls.

Sinònims: CPH-A.

Secció: Unitat d'Afèresi BST territorials.

Servei: la tarifa BT201 inclou la revisió del donant, les proves analítiques necessàries per a la seva avaluació, l'extracció de les cèl·lules amb una màquina d'afèresi i el transport al laboratori de processament cel·lular. La tarifa BT202 s'aplicaria si el centre d'obtenció realitza controls analítics del producte recollit (recompte cel·lular o dels progenitors).

Referències

Areman, EM, Loper, K, editors. Cellular therapy: Principles, methods, and regulations. 2a ed. Bethesda (MD): AABB Press, 2016.

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el Segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI. Compleix les directrius de les normes de fabricació correcta i les bones pràctiques de distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin